Аура Център ЛОТОС

Холистичен център

ЛОТОС Аура Център

е един от първите центрове с холистична насоченост.
В нашия център разглеждаме човек като съвкупност от ум, тяло и дух. Нашият опит, знания и най-съвременна апаратура позволяват да завършим цикъла от диагностика на енергийно и физическо ниво, до терапия!

Нашата цел е да познаете себе си по-добре и да намерите отговори на въпросите, свързани с Вашето енергийно и физическо здраве, за един пълноценен живот! Ние използваме последно поколение апаратура, сертифицирана съгласно стандартите на ЕС и нашите специалисти постоянно обогатяват своите знания, така че да разчитат правилно информацията за Вас. Заповядайте!

Когато наука и духовност се обединят, човек намира пътя към здравето!